Latijnse benaming: Gaudete. Genoemd naar een Gregoriaanse mis naar
aanleiding van Filippenzen: Verheugt u in de Heer te allen tijd.

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil: niets
anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.
– Micha 6:8

Symbolische schikking
‘De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Wees eerlijk en
rechtvaardig, heb lief en leef met God’.

Zondag Verheug je! De derde krans is bovenop nummer een
en twee geplaatst, zo stijgt de schikking omhoog.
Versierd met takken van de levensboom, de thuja (conifeer).
Erop ligt een snoer pinda’s, voor de vogels van de hemel. We
weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten
op: hoe doen we recht? Onze levensopdracht is het om mens,
dier en schepping goed tegemoet te treden.
Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze
door naar hen om te zien, en natuurlijk naar mensen! Het is
iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen van wat
wij ontvangen.