Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek.

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen
een ander volk, geen mens zal meer weten wat
oorlog is. – Micha 4:3

De tweede krans is een met eucalyptusblad. De olie
die je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken als je verkouden bent. De bladen met de opgerolde, scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt.
Mensen zullen vrede leren en weten dat dát leven dichtbij hethart van de Allerhoogste is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog en zijn daarom alleen al goed.