Driehoek
De driehoek staat symbool voor: ik, jij en God (ook wel: ik, de ander en het spirituele genoemd). Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de mensen en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar de genadige en rechtvaardigeGod.

Kransen
De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van
beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we
waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.
windstreken en de vier elementen water, vuur, aarde en
lucht.

Latijnse benaming: Levavi. Genoemd naar een Gregoriaanse mis naar aanleiding van Psalm 25: tot U verhef ik mijn ziel.

Symbolische schikking
‘God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan. Als een herder die zijn kudde
verzamelt’.
Kuddes worden van oudsher verzameld binnen een omheining, vaak een omheining
met prikkeldraad, om de dieren te beschermen tegen gevaar. De krans symboliseert
de omheining, heeft een prikkelig uiterlijk, waardoor de schapen (bolletjes wol) zich
veilig kunnen verzamelen.

Micha 2 vers 12:
Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten
binnen de omheining, als een kudde in de wei;
het zal daar gonzen van de mensen.”