Op de frisse zondagmorgen van de 1e Advent kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum.  Da. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in deze kerkdienst.

Na aanvang van de dienst werd de 1e Adventskaars aangestoken. Het begin van de tijd op weg naar de geboorte van Jezus. Dit blijft een bijzonder moment.

De lezing was o.a. uit Romeinen 13 vers 8 tot 14. Dit begint met ‘Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld”.    Vervolgens werden wij herinnerd aan Ahmad Mendes Moreira. Een Nederlandse voetballer die is geboren in Schiedam. Hij werd uitgescholden met racistische spreekkoren tijdens het voetbal. De wedstrijd werd stil gelegd… en de afgelopen tijd is veel stil gestaan bij racisme. Iets wat we niet willen maar er wel is…

Samen hebben wij de maaltijd van de Heer gevierd. Brood en wijn/druivensap werd gedeeld.

Na de dienst was er tijd om elkaar te ontmoeten en stond koffie en koek klaar.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde en hoe die verbinding werd gemaakt. Het staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums