Op de zondagmorgen van de 24e november ging ds. J.de Haan voor in de kerkdienst in Wirdum.

In de preek ging de voorganger in op o.a. Mattheüs 13. Hier staan veel vergelijkingen in en één daarvan is die van het zaad dat gestrooid wordt en op verschillende grond tot ontkiemen komt.  Dit is ook de vergelijking die uitgelegd wordt door Jezus. De voorganger legde uit mede aan de hand van voorbeelden uit deze tijd.

Na de dienst stond de JEUGD klaar om ons te ontvangen in de Fikarij. De koffie, hapjes stonden klaar en we konden kijken en bespreken wat hier allemaal doen!

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde en hoe die verbinding werd gemaakt. Het inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums