In de avond van de 6e november kwamen wij bij elkaar in de eeuwenoude Sint Martinuskerk in Wirdum.

In de mooi verlichte kerk werd onze blik direct getrokken naar een prachtig ‘boeket’ van vruchten van het veld. Da. Wiebrig de Boer Romkema wees erop dat het ‘rondom’ bekeken moet worden en wij mochten best iets meenemen. Wat overbleef ging naar de voedselbank.

In de meditatie werd ingegaan op de stakingsdag van de leraren. Het Fries Museum speelde daarop in met de leus: “Staakvermaak”. De kinderen werden vermaakt en de ouder(s) konden hun laptop aansluiten. Bij onze voorgangster hadden de kinderen ‘Trouwerijvrij’. Het was namelijk hun trouwdag. Wij feliciteren hen van harte!

De brand in de grote kerk van Hogemade maakte veel los. Er kwamen geen reactie over dat het maar een stapel stenen was. Het riep juist emoties op over wat er in die kerk was gebeurd. Over het gemis dat gevoeld wordt. Ook bij boeren kun je merken dat het niet allen om opbrengst gaat. Het gaat ook om het gevoel van vrijheid, je dieren en de gewassen waar je verantwoordelijk voor bent. En wij dankbaar voor zijn.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde en hoe die verbinding werd gemaakt. Het  staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums