Zeven namen plus één kaarsje voor wie wij missen

Op zondag 3 november kwamen wij bij elkaar in de eeuwenoude Sint Martinuskerk in Wirdum. In deze kerkdienst werden de namen genoemd van de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden in onze gemeente en de dorpen Wirdum en Swichum. Na het noemen van de naam werd een kaars aangestoken. Voor zover aanwezig werd dit gedaan door familieleden van de overledene. En er werd een lichte aangestoken voor alle overleden mensen die nog zo vaak in onze gedachten zijn.

Da Wiebrig de Boer Romkema ging in de preek in op de woorden van Jezus die zei: “Gelukkig is wie treurt. Je zult getroost worden”.  En dat valt zeker niet mee als je hier midden in zit. Zoals Femke van de Laan (de weduwe van burgemeester v.d.Laan van A’dam) vertelde dat toen ze bij kennissen op de stoep stond en aan wilde bellen ze opeens besefte; ‘Ik bel nooit meer samen aan’…

Na de dienst werd een rondgang om het kerkhof gehouden. Daarbij konden bloemen worden gelegd op de graven.

Koester de namen van die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde en hoe die verbinding werd gemaakt. Het staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums