‘t Praethuys is een praat-/werkgroep van de kerkelijke gemeente van Wirdum e.o. We houden ons bezig met hedendaagse thema’s die in onze omgeving een rol spelen. Dergelijke thema’s worden, al pratende, uitgewerkt in een speciale themadiensten. Hierbij betrekken we soms ook plaatselijke erva-ringsdeskundigen. Voor komend seizoen is het overkoepelende thema ‘Een goed verhaal’. Hieronder een korte uitwerking en de data van de onderwerpen.

Zondag 17 november: ‘Het reclameverhaal – een goed verhaal?’
Het is moeilijk om je voor reclame af te sluiten. Overal en ergens word je ermee geconfronteerd. Tegenwoordig lijkt het wel alsof je pas echt gelukkig wordt als je je door reclame laat leiden.
Reclames van allerlei producten beloven je van alles, van ‘je geweldig voelen’ tot ‘een ongelofelijke belevenis’, ‘optimaal gelukkig zijn’ enzovoort.
Is de reclame een goed verhaal of is dat wat al te goedgelovig?

Zondag 12 januari 2020: Ben ik in beeld? – I.s.m. ‘Jeugd’.
We leven volop in een beeldcultuur. We zetten van alles online en we ont-moeten anderen ook vaak via social media. Hoe komen we dan voor elkaar in beeld? Wat is echt en wat niet? Wat delen we online en hoe geloofwaardig is dat? Delen we misschien teveel ons ideale zelf?
Wat doen we met de rafelranden en pijn van het leven? Met onze kwetsbaarheid? Hoe gaan we online behoedzaam met elkaar om? Hoe verhoudt zich dat alles tot ‘beeld en gelijkenis’ van de Eeuwige zijn?

Zondag 9 februari 2020: Yn mienskip ferhalen diele
Over de kracht van gemeenschap zijn, over de kracht van verhalen samen delen. …

Woensdag 11 maart (biddag): Het pure verhaal van het leven
Over duurzaamheid, back to basics, back to nature…

De themadiensten beginnen om met een inloop v.a. 9.30 uur met koffie en iets lekkers, de dienst start om 10.00 uur.
Voor meer informatie of een vraag: bel of mail Geartsje van der Meer, tel. 058-2551135 of geertjevandermeer@ziggo.nl.