In augustus gingen wij nog een week nazomeren op een camping bij Havelte.
’s Zondags gingen we naar de mooie romaanse/gotische Clemenskerk, prachtig landelijk gelegen ver buiten de bebouwing van het dorp Havelte, een kerk in “niemandsland”.
De eerste kapel was indertijd na de kerstening gebouwd op de plek van een heidens heiligdom. Later is deze kerk ook op diezelfde plaats gebouwd.
Bij binnenkomst werden wij begroet door predikante en de ouderling van dienst reikte ons deze kaart uit met een afbeelding van het kerkgebouw, met op de achterkant een mooi gebed. Een gebed ter inspiratie en bemoediging.

Tot rust komen

Hier ben ik
God voor U
Zoals ik ben

Met al mijn spanningen
Met mijn vreugde
Met mijn ongeduld
Met mijn verlangen

God, bron van leven
Vernieuw mij

Amen

Elly en Sándor Weerstra