Op 14 september was het de laatste dag van Tsjerkepaad en tegelijk Open Monumentendag.
In de gemeente Leeuwarden was het thema voor Monumentendag: “Weelderig wonen in de Leeuwarder greidhoeke.
Genoeg redenen voor uw webredacteur om de wandelschoenen aan te trekken en een ‘slach om meardere tsjerketuorren te meitsjen’.

In Weidum stond de Johanneskerk open. De spitse toren van ongeveer 1100 en een prachtig  interieur. Het Buma kerkhof achter de kerk lag er prachtig bij. Hier liggen de overleden familieleden van onze nieuwe burgemeester.

De preekstoel in Bears laat ons stilstaan bij de Christelijke hoofddeugden op vijf panelen. Gerechtigheid, Waarheid, Geloof, Liefde, Hoop, Standvastigheid en Voorzichtigheid.

De kerk staat in nauwe verbinding met Uniastate. Die is afgebroken maar de poort  is nog aanwezig en op de plaats van de state is een stalen replica (een luchtspiegeling) geplaatst. Op deze dag is het uitzicht van de toren prachtig.

Jorwerd

In Jorwerd stond de Sint Radboudkerk open. De kerk is nu in gebruik bij Nijkleaster. Bij binnenkomst klinkt gezang waar je stil van wordt…

Mantgum

In Mantgum zijn tuinen, it Fearhûs, de ambtswoning van de gemeentesecretaris en natuurlijk de Mariakerk open. Hier valt het prachtige interieur op met de unieke ronde preekstoel en prachtig housnijwerk.

 

De stilte fan ‘e greiden..

De tocht via It Nylân richting de Swette is prachtig.

Reduzum.

Na het oversteken komt de kerk in Reduzum in zicht.

Hier staat de thee klaar en valt het licht op een prachtige wijze in het raam.

 

Na deze 30 kilometer komt de vertrouwde toren van Wirdum heel dichtbij en blijkt hier de koffie klaar te staan.

Meer informatie vindt u op:
https://nijkleaster.frl/
http://www.uniastatebears.nl/geschiedenis/kerk
https://aldefrysketsjerken.nl/index.php?saftid=saft%7C4f397623-2207-44d5-af37-861c72b7ff3f
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mariakerk_(Mantgum)