Op zondag 1 september ging da. Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in #Wirdum. In deze dienst ging ze in op het tv programma “Het familiediner’. Families waarin ruzie is en waarbij één of meer familieleden hulp inroepen om het weer goed te maken. Dat levert ook ongemakkelijke situaties op. Jezus werd op de sabbat uitgenodigd op de maaltijd bij een schriftgeleerde. Dat leverde ook een spannende situatie op…  Jezus legde uit dat vele eersten de laatste zullen zijn en andersom. In het zon-dagboek kunt u verder lezen over wat er in deze dienst gebeurde.

“ Samar in dak boppe wat hollen,
Doar dy’t de stilte iependocht
Muorren van hûd, nûgjende stuollen
Finsters mei útsicht op it ljocht.
Hûs mei in siel, it tinkt en fielt
As wy de doar yngean
Om rjocht foar God te stean”

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Zie: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums