Op 18 augustus ging onze eigen dominee Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in Wirdum…. Het haar eerste dienst na de vakantie en voor de dienst werden wij in spanning gelaten…

In de preek ging ze o.a. in op Lucas 12 waarin Jezus zegt dat hij op aarde is gekomen om een vuur te ontsteken en dat er door hem ook tweespalt zal ontstaan. Dat betekent ook dat je je tent op mag breken, nieuwe wegen zoekt, relaties aangaat en vuren ontsteekt. Relaties worden ook uitgedrukt in de beelden van Marianne Dijkstra die in de kerk geëxposeerd worden.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums