Vakantie
Alleen het woord al doet ons rillen.
Heerlijk, een oneindig goed gevoel.

Vakantie is:
een tijd van bloeiende bloemen,
van zingende vogels,
een tijd van volmaaktheid.

Vakantie is:
grootse gele korenvelden,
verse groenten in de tuin,
een open blauwe hemel die mensen blij maakt
en in verwondering doet staan voor de natuur.

Vakantie is:
de aarde niet vervuilen,
maar eerbiedigen als woonplaats voor mensen en dieren
voor bomen, planten en bloemen.

Vakantie is:
zien dat onze aarde goed is,
omdat zij uit Gods scheppende hand voortkomt