Hierbij een paar tekeningen van kinderen van groep 1 en 2 van De Arke. Gemaakt naar aanleiding van hun bezoek met juf Nynke Beekman en stagiaire Saskia Kerkman aan onze kerk op 18 juni jl.

De kinderen hebben kerk én kerkhof goed bekeken en honderduit vragen gesteld en verhalen verteld. Het was heel bijzonder om mee te maken. De tekeningen spreken hun eigen taal. We hebben ook nog liederen uit het liedboek gezongen met Albert Minnema op het orgel. Liederen die de kinderen ook op school zingen.

ds. Wiebrig de Boer-Romkema