Onder dit thema vond vanmorgen de traditionele oecumenische openluchtviering Wurdum/Wytgaard plaats. Al jaren gebeurt dit in de prachtige tuinen van Camstra State. En bijna elke keer werkt het weer prima mee, zeker ook deze dag. Aan het begin van de bijeenkomst werd samen gegeten – bijna iedereen had wat meegenomen en dat bleek royaal genoeg te zijn. Da. Wiebrig de Boer-Romkema en pastoor Peter Stiekema van de Sint-Vitusparochie vertelden het evangelieverhaal uit Lucas 9, over de vijf broden en twee vissen en voorzagen het van kanttekeningen. Tussen de bedrijven door maakten we samen met vingerverf een aantal afbeeldingen die aan het eind één geheel bleken te vormen. De brassband Wirdum-Swichum zorgde voor de muzikale begeleiding. Al met al een prachtige viering.

 Wie hierover meer wil weten, kan terecht in het Zon-Dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Het zon-dagboek van deze dienst staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zondagboek-2019/