Het ging in de dienst van vanmorgen over de vraag, of de mens geboren is uit zonde en geneigd tot alle kwaad. Een opvatting, die in het verleden binnen de kerk gangbaar was en waaraan ook aandacht werd besteed in de heidelbergse catechismus. Je kunt gerust zeggen dat de geloofsbeleving daar in die tijd toch in behoorlijke mate door gekleurd werd. Vandaag de dag is dat in de meeste kerken anders. Ds. G. Groeneveld uit Bolsward hield hierover een overdenking, aan de hand van de bijbelgedeelten Galaten 5: 16-23 en Johannes 3: 1-17.

Wie hierover meer wil weten, kan terecht bij het Zon-Dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.