De zondag tussen Hemelvaart en Pinkster heeft de naam ‘Wezenzondag” Ds. Gerrit de Haan ging deze zondag voor in de kerkdienst in Wirdum. Een mooi weerzien met de voorganger die ooit bij ons interim-dominee was.

De preek ging Eva en Adam die toch van de appel aten en er achter kwam dat daarmee het paradijs werd opgeheven. Hierin zit heel veel symboliek. In het Evangelie van Marcus wordt beschreven hoe Jezus wel wegging maar ons niet in de steek liet. God is geen reisleider maar geeft je vrijheid waaraan je ook grenzen kunt stellen…

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken over wat er verder in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Zie ook deze link: https://kerkinwirdum.com/zondagboek-2019/ 

Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums