Vanmorgen om half acht ging onder een grijs wolkendek het dautraapjen van start, georganiseerd door de Protestantse Gemeente Wirdum en de Rooms-Katholieke Parochie Wijtgaard. Met deelnemers uit Wirdum, Wijtgaard, Idaerd, Wergea, Drachtstercompagnie en Leeuwarden. Een meditatieve wandeling rond Wirdum, die voerde langs de Tsjaerderdyk, Griene Dyk, Hikke Miedepaad, Moskoureed en Swichumerdyk om te eindigen bij het beginpunt, het verenigingsgebouw de Fikarij – hier stonden koffie en broodjes klaar. Een deel van de route werd in stilte afgelegd, waarbij uitgesproken teksten ter overdenking werden meegegeven. Onderweg werd op enige punten een versterking voor de inwendige mens uitgedeeld.

Om half tien vond het ochtendgebed plaats, hieraan namen ook niet-wandelaars deel. De lofprijzing aan God kreeg vorm in zang, gebeden en een korte overdenking rond het thema: “Met zonder Jezus”. De bijeenkomst werd afgesloten met het zingen van het “Abba, Vader, U alleen.”

Wie hierover meer wil weten kan terecht bij het Zon-Dagboek, dat inmiddels op deze website staat.  Zie ook deze link: https://kerkinwirdum.com/zondagboek-2019/

Meer foto’s staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums