Het was een prachtig morgen op deze zondag 19 mei. Flink wat mensen kwamen samen in de kerk voor de viering waarin we het winterwerk afsloten, afscheid namen van 6 kinderen van de zon-dagschool en ze uitnodigden om bij de JEUGD aan te sluiten. Dat afscheid ging heel bijzonder door ‘verbinding’ te maken met een draad garen die wij hadden gekregen (zie ook het vorige bericht op deze site).

En de preek… die ging ook in op het Eurovisiesongfestival. Duncan Lourence kreeg zijn inspiratie uit het verlies van een dierbare aan de dood. Een verloren liefde, maar dansen in de regen…

Ook namen we afscheid van een zeer gewaardeerd zondagsschool leidster. Jikke Wijbenga werd hartelijk bedankt en kreeg de bloemen van de zondag.

In het zon-dagboek kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Of volgt deze link: https://kerkinwirdum.com/zondagboek-2019/

Meer foto’s kunt u bekijken op onze fotosite: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums