Op woensdagavond 15 mei kwamen flink wat mensen naar de Fikarij in Wirdum. Hier waren Willem en Erna Vedder Turkstra om ons mee te nemen in hun activiteiten in de hoofdstad Peru.
Willem en Erna zijn in juni 2015 naar Lima gegaan en mee te gaan werken met het project Brazos Abiertos van Jeugd met een Opdracht in de sloppenwijken van Lima. Hierover hielden ze een prachtige presentatie waarin ze lieten zien hoe hier praktisch ondersteuning wordt verleend aan mensen uit sloppenwijken. En hoe de evangelisatie wordt opgepakt.
De afgelopen maanden werd door de kerkelijke gemeente € 800,- ingezameld waarmee schoolmeubilair kan worden aangeschaft. Een impressie van deze avond:

Meer informatie vindt u op: http://www.weloveperu.nl/
Steun voor de projecten daar is zeer welkom. Op de hiervoor genoemde website vindt u ook daarover meer informatie. Wij blijven de komende 2 jaren Willem en Erna steunen? Doet u ook mee?