Er zijn gemeenteleden, die niet meer naar de kerk kunnen komen en de diensten beluisteren via de CD. Omdat deze gemeenteleden misschien de viering van de Maaltijd van de Heer erg missen zijn wij van plan om in de maand juni voor deze groep een korte viering te houden in de Fikarij.

We zullen een aantal gemeenteleden persoonlijk vragen of zij naar deze viering willen komen. Wordt u niet persoonlijk gevraagd maar wilt u graag naar deze speciale viering komen dan kunt u dit doorgeven aan een diaken of een ouderling. Graag vóór 15 mei 2019 en voor vervoer naar de Fikarij kan worden gezorgd.
Na 15 mei zullen we een datum voor deze viering vaststellen.

De diakenen en de ouderlingen