Op de mooie en frisse morgen van de 12e mei ging da. H.Post-Knol uit Dronrijp voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. De preek begon door te vertellen dat de tijd tussen Pasen en Pinksteren de tijd is voor overgang van discipel (leerling) naar apostel (boodschapper). De herder die voor zijn schapen zorgt staat daarvoor symbool. Betrokkenheid en eigenaarschap is dan belangrijk….

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze websiteof volg deze link: https://kerkinwirdum.com/zondagboek-2019/

Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums