Goede Vrijdag
19 april 2019

Exodus 12 : (1) 21 – 28, Hosea 6 : 1 – 6
Psalm 22, Hebreeèn 9 : 11 – 15
Johannes 18 : 1 – 19, 42

Zo diep de nacht
maar reeds ontwaakt de haan
en kraait en kraait –
zo diep in de nacht
maar Jezus zoelt zijn blik
en kijkt hem aan:
licht dat naarbinnen slaat
waarin hij wordt gekend
zichzelve kent:
ten dode toe beschaamd
doch totterdood bemind.
(uit het gedicht ´Petrus´verloochening´, Inge Lievaart)