Beste bezoekers van deze site.

Helaas waren beide web-redacteuren tijdens te Pasen niet aanwezig in de stille week en de Pasen. Dat maakte dat wij deze keer geen verslagen konden plaatsen van de verschillende kerkdiensten.  Inmiddels zijn er wel foto’s van Goede Vrijdag,

De Paaswake:

Pasen:

Uiteraard gaan wij u de komende maanden weer op de hoogte houden van wat er gebeurd in onze gemeente.

Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula’s verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het ’s nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.

Ida Gerhardt (1905-1997)