6e zondag van de veertigdagentijd

Jesaja 50 : 4 – 7 (Jesaja 52 : 12 – 53)
Lucas 19 : (28)29 – 40 en Lucas 22 : 1 – 23, 58

“Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.”
(brochure Kind op Zondag)