Op de 5 zondag van de 40dagentijd ging da. Yvonne Slik uit Balk voor in de kerkdienst in Wirdum.

De preek ging o.a. over de eigenaar van een wijngaard die tot drie keer een knecht naar de wijngaard stuurt om de pacht op te halen. Alle drie worden mishandeld en teruggestuurd. Dan stuurt de eigenaar zijn zoon… ‘Want die zullen ze niet zo behandelen”. De zoon wordt echter gedood. Want dan zouden de pachters erfgenaam worden van de eigenaar voor wat betreft de wijngaard. Bij de uitleg noemde da. Slik dat Jezus leven op aarde geen ‘wandeling’ was van kribbe naar kruis. Er gebeurde veel meer en er is altijd ruimte voor een nieuw begin.

 

Van deze dienst wordt een verslag gemaakt. Daarin kunt u meer lezen over de uitleg die da. Slik gaf. Het zon-dagboek staat inmiddels op deze website. Zie ook deze link: https://kerkinwirdum.com/zondagboek-2019/

Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums