Op 25 februari 2019 heeft de kerkenraad de Privacyverklaring van onze gemeente vastgesteld; de gemeente is hierover op de gemeenteavond van 14 november gehoord. Deze verklaring wordt vereist in Europese wetgeving. De privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens in onze gemeente. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is. In ons geval is Hendrik Hiemstra, beheerder van het kerkelijk bureau, onze privacycoördinator.

Eerst maar eens even deze vraag: om wat voor gegevens hebben we het? De meest bekende zijn: naam, adres en woonplaats. Daarnaast telefoonnummers en e-mailadressen. geboortedatum en -plaats, doopdatum. De meeste van zulke gegevens zitten in onze ledenadministratie. Deze administratie voldoet aan de huidige eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verschillende mensen uit onze gemeente werken met gegevens uit onze ledenregistratie. In de Kerkorde staat, dat eenieder die vanuit een functie gegevens uit de kerk krijgt, gebonden is aan geheimhouding. Dat wil zeggen dat iemand in welke hoedanigheid ook – bijvoorbeeld als vrijwilliger, medewerker of kerkenraadslid – een geheimhoudingsplicht heeft. Die geheimhoudingsplicht is ook van toepassing zonder dat iemand hiervoor heeft getekend. En ook als iemand slechts eenmalig gegevens heeft ontvangen.
Met andere woorden, we moeten ons er allemaal van bewust zijn dat we zorgvuldig omgaan met gegevens over een ander, ook als anderen daar om vragen. Bel bij twijfel even met Hendrik.

Ook in ons kerkblad Op ‘e Hichte worden persoonsgegevens opgenomen. Die gegevens betreffen doorgaans gemeenteleden en zijn beperkt tot namen, soms adressen en e-mailadressen. Soms worden die gegevens ook vermeld van niet-gemeenteleden (zondagse bloemengroet). Het zijn zeker geen gevoelige gegevens. Persoonsgegevens over zieken en over huwelijksjubilea worden alleen opgenomen als daarvoor toestemming is verleend.

Bijzondere aandacht verdient onze website en dan met name de daarop voorkomende foto’s. In onze kerkdiensten worden foto’s gemaakt voor onze website. Met het oog op de privacy wordt voor aanvang van elke dienst op het beamerscherm vermeld dat in deze dienst foto’s worden gemaakt voor onze website: wie niet op onze website wil verschijnen kan dit na afloop van de dienst bij de ouderling van dienst of fotograaf kenbaar maken. Van diensten waarbij kinderen aanwezig zijn, worden foto’s opgenomen waarbij de kinderen niet (direct) herkenbaar zijn. Verder worden bij bijzondere diensten, zoals dopen, met de doopouders afspraken gemaakt over plaatsing van foto’s.

Het vastgestelde Privacyverklaring staat op deze website.  Of klik de volgende link aan:  https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2019/03/privacyverklaring-vastgesteld-op-25-februari-2019.pdf