2 Kronieken 36 : 14 – 23
Lucas 15 : 11 – 32.

“Wij biddden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
Om liefde door te geven.”
(brochure Kind op Zondag)

Verheug u om
de thuiskomst van de ene zoon
en samen
zoeken naar
een nieuw begin.