3e zondag van de veertigdagentijd
Exodus 6 : 2 – 8
Lucas 13 : 1 – 9

Zie
de bloeiende wilg
een eerste teken
lente
die komen gaat.