Op zondag 24 maart ging da Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in Wirdum.

In deze dienst keek zij terug op een bijzondere week. De aanslagen in Christchurch die werden herdacht, de aanslag in Utrecht, de enorme natuurramp in Mozambique en de landen er omheen en de verkiezingen die werden gehouden.
Een week die je onrustig en bezorgd maakt. En nu zijn wij in de kerk en mogen tot rust komen.. Tot jezelf komen.. Wat wij niet kunnen is teruggaan in de tijd. Hoewel die tijd vaak wordt aangehaald als ‘goede oude tijd’. Of die oude tijd altijd zo goed was?   Jezus keek juist ook vooruit.. naar de toekomst. En wij  maken daar onderdeel vanuit en kunnen ieder onze bijdrage leveren.

In het zon-dagboek kunt u meer lezen en bekijken over wat er in deze dienst gebeurde. Het zon-dagboek staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/

Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums