Elk jaar opnieuw

O God, elk jaar opnieuw vernieuwt u ons
– uw woestijnvolk onderweg –
met een inkeer van veertig dagen.
Ga met ons mee op de weg
van dood en opstanding.
Maak ons zo in handel en wandel
navolgers van Jezus de Messias.

 Ineke Lautenbach

Heel Holland vast
Met dit thema kondigt Kerk in Actie een vastenproject aan voor de veertigdagen¬tijd. Vasten is een beproefde manier om u voor te bereiden op Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus´ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. Kerk in Actie start een vasten¬actie om in de Veertigdagentijd extra aandacht te geven aan de naaste, dichtbij en wereldwijd.

Wat is vasten?
Vasten is afzien van aardse zaken om zo ruimte te maken voor God. In de Bijbel staan veel teksten over vasten, zoals in Matteüs 6 en 9.
Het kan betekenen dat u ergens van afziet, zoals vlees en vis of koek en snoep. U kunt ook met iets nieuws beginnen, zoals elke dag een kaartje sturen of bidden voor iemand in uw omgeving.
Met de Kerk in Actie vastenkaart bieden we u per week een nieuwe uitdaging. Met de vastenactie kunt u extra aandacht geven aan anderen.
Via de vastenkaart houdt u bij hoeveel tijd/geld u bespaart en wat u kunt inzetten om een nieuw begin te geven aan weeskinderen in Rwanda of een van de andere projecten in de 40dagentijd¬campagne.

Gaat u de uitdaging aan?
Meld u aan, via www.kerkinactie.nl, ontvang de gratis actiekaart thuis en ga de uitdaging aan. Voor extra inspiratie kunt u ook de 40dagentijdkalender aanvragen met daarin dagelijks een Bijbeltekst, quote, verhaal, gedicht of vastentip.