Op 6 januari hebben wij tijdens de kerkdienst het nieuwe project van de Zending- en Missionaire Commissie verder geïntroduceerd en u hopelijk enthousiast gemaakt om ons samen in te zetten voor dit mooie doel.

Waarvoor?

Willem en Erna

Willem en Erna Vedder zijn geroepen om naar Lima in Peru te gaan. Daar werken ze mee met het project Brazos Abiertos van Jeugd met een opdracht in de sloppenwijken van Lima.
Op de site van PKN Wirdum staat bij zondag 6 januari 2019 een leuk filmpje van Willem en Erna over het werk in Lima.

Actie ZMC
Wij willen in totaal dit jaar € 800,- ophalen voor schoolmeubilair voor een klaslokaal voor groep 4 bij het project van Willem en Erna. De bankjes kosten € 26,- en de stoeltjes € 8,-.
In de kerk is een thema-hoekje ingericht. Daar hangt een geld-thermometer waarmee we de tussenstand bij houden. Op 24 februari staat de tussenstand op: € 190,80.
Hartelijk dank hiervoor! Hiervoor kunnen er 3 bankjes en 6 stoeltjes gekocht worden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Collecte
De collecte op 6 januari bracht al € 100,07 euro op en daarna zijn er nog meerdere giften binnen gekomen in de WeLovePeru-bus op het schooltafeltje in de kerk.
Maar Willem en Erna hebben € 800,- nodig! Daarom vragen wij u om meer giften/bijdragen in de komende weken. Deze actie loopt (voorlopig) tot en met 3 maart 2019.

Giften
U kunt uw giften in de WeLovePeru-bus doen of een eigen bijdrage voor één van de artikelen die op de tafel staan of liggen. Zo zijn er pennen, sleutelhangers en echte Peruaanse mutsen die u, na een bijdrage naar eigen inzicht, mee mag nemen.
Daarnaast kunt u ook een gift storten op het bankrekeningnummer van de ZMC: NL 33 RABO 0153 7489 23 onder vermelding van WeLovePeru.

Na de collecte op zondag 03 maart is de stand: € 450,80   Wij zijn over de helft van het streefbedrag.

Kijk ook op: http://www.weloveperu.nl/ en https://www.youtube.com/watch?v=KQnSV5O7h-A&feature=youtu.be&utm_source=Nieuwsbrief%2Fweblog+Willem+%26+Erna&utm_campaign=a5da5155a0-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_19_04_40&utm_medium=email&utm_term=0_1a112dbab4-a5da5155a0-338849797