Op zondag 13 januari stond om 09.30 uur de koffie klaar in de eeuwenoude Sint Martinuskerk. De kerkdienst die om 09.00 uur begon, had als thema: ‘De Stilte Spreekt’.

Om 10 uur werd de stilte verbroken. Er kwam een hele groep hele gewone mensen binnen. Eén met een oranje hesje druk telefonerend, anderen met koffers, papieren, jassen, laptop en heel veel praten, vertellen, organiseren…. tot ze gingen zitten. Moe van de drukte… het nog ‘even’ dit en nog ‘even’ dat doen…

De dienst die volgde ging om tijd hebben. Echte stilte te voelen.. en om te ontdekken dat voor dat altijd maar doorgaande ‘even’, nog een ‘l’ gezet moet worden: Leven!!

Daarover ging deze dienst. Met gedichten, muziek, het delen van het licht en nog kort luisteren naar onze predikant. Die ging kort in op de Nasville-verklaring. Samen vormen wij een kerk van mensen waarbij iedereen telt en gezien wordt!!

In het zon-dagboek kunt u meer lezen en bekijken over wat er in deze dienst gebeurde. Het zon-dagboek staat inmiddels op deze website. Kijk  op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/

Meer foto’s van deze dienst staan inmiddels op:  https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums