Op 6 januari was het Drie Koningen. In de kerkdienst stonden wij stil bij de drie Koningen, wijzen of magiërs die uit het oosten kwamen omdat er een Koning was geboren. Ds. De Groot ging voor in de dienst in Wirdum. Toen ze Herodes vroegen  naar deze Koning riep deze wijzen en schriftgeleerden bij elkaar. Die konden snel het antwoord geven. In Bethlehem moesten ze zijn. Wat wel heel bijzonder is, is dat deze wijze mannen en Schriftgeleerden niet zelf gelijk naar Bethlehem gingen.

Ook lanceerde onze zendingscommissie een actie waarin wij Willem & Erna ondersteunen. Zij werken in den sloppenwijk in de stad Lima in Peru. Wij gaan de komende maanden € 800 bij elkaar halen om ook de 4e klas van meubilair te voorzien. Zie ook:  C:\Users\Reinder\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\3JXCIA5R\email.mht 

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het zon-dagboek staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2018/

Meer foto’s van deze dienst kunt u bekijken op:  https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Meer info over het werk van Willem & Erna vindt u ook op:  https://www.youtube.com/watch?v=KQnSV5O7h-A&feature=youtu.be&utm_source=Nieuwsbrief%2Fweblog+Willem+%26+Erna&utm_campaign=a5da5155a0-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_19_04_40&utm_medium=email&utm_term=0_1a112dbab4-a5da5155a0-338849797