Terwijl het vuurwerk al knalt in Wirdum komen op oudejaarsavond flink wat mensen naar de oude Sint Martinuskerk.  Wij luisterend naar mooie gedichten en waren heel stil toen onder pianobegeleiding de tien namen werden genoemd van gemeenteleden en/of dorpsgenoten. Naasten van hen staken het kaarsje aan en konden die niet aanwezig zijn dan deed de diaken dit. Voor alle mensen die niet genoemd maar wel in onze gedachten waren werd de kaars van het bloemstuk aangestoken….

Hierna luisterend wij naar het zingen van:
Koester de namen die wij hier gedenken
dat zij geborden zijn in uw genade
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Samen zongen wij:
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan
zegen ons allen met het licht van uw ogen. 

Aan het eind van dienst kregen wij de Zegen mee en keerden terug naar onze huizen in afwachting van het nieuwe jaar!

Van deze diens wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het zon-dagboek staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2018/ 

Meer foto’s van deze dienst kunt u bekijken op:  https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums