Op donderdag 20 december verzamelden zich flink wat kinderen en grote mensen in de Fikarij. Daar werden ze ingedeeld in groepen en gingen op pad… Naar de eeuwenoude Sint Martinuskerk. Daar was de ontvangst met muziek en een ontmoeting met Keizer Augustus. Vervolgens moesten wij ons inschrijven en kregen wij aanwijzingen.

De Engel vertelde van een kind dat was geboren en een koor zong ons toe… Bij de herder kon wat worden gegeten. Bij de drie Koningen kregen we weer een aanwijzing. Onderweg waren vuren om je aan te warmen en was er plaats om een cadeautje te maken voor het kind.

Herberg Duhoux bleek zo vol te zijn dat ze deze morgen zelfs een zwangere vrouw weg hadden gestuurd. We mochten ons opwarmen, wat eten maar plek was er niet.

Maar toen was er die stal.. met een kind!!!

Van deze krystkuier is een verslag gemaakt. Dat staat op deze site of via:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2018/

Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums